Dekaler & klistermärken


Dekaler, klistermärken och även kallade streamers och stickers kan tillverkas i alla former och storlekar. Det finns inget standardsortiment. Vi levererar dekaler i stora och små format för reklam, märkning och industri.

Vi trycker oftast våra dekaler med digitaltryck. Med digitaltryck kan till exempel mindre upplagor tryckas snabbt med variabeldata och ändå vara kostnadseffektiva. Fördelen med digitaltryck är också de oändliga färgmöjligheterna.

Dekalerna tillverkas i beständiga material som klarar upp till 8 år utomhus med nötning, regn och UV-ljus. Antingen leveras dekalerna på rulle eller i färdigskurna mot pristillägg.

Formatet avgör en del av prisbilden. Rektangulära blir till exempel billigare jämfört med runda eller formskurna.

Hjälp med original?

Beroende på motivets kvalitet och storlek ställs olika krav på det original du ger till oss. Vi hjälper dig gärna med att ta fram original eller att bearbeta det du redan har.


Några vi hjälper med dekaler & klistermärken: