Fordonsdekor


Permanent eller temporär fordonsdekor för motorcykel, bil, lastbil, båt och buss är ett effektivt sätt att utnyttja en redan betald annonsplats. Med fordonsdekor syns ditt varumärke där människor hela tiden är i rörelse och där man uppmärksammar sin omgivning på ett naturligt sätt.

Vi hjälper dig att formge, ta fram och slutligen också montera din fordonsdekor, på plats eller hos oss. Fordonsdekor kan vara allt från diskret till heltäckande och vi antar gärna en utmaning åt endera hållet.

Hjälp med original?

Beroende på motivets kvalitet och storlek ställs olika krav på det original du ger till oss. Vi hjälper dig gärna med att ta fram original eller att bearbeta det du redan har.


Några vi hjälper med fordonsdekor: