Om oss


En idé och tusen möjligheter

Att arbeta med profil- och reklamproduktion kräver förmåga att hitta lösningar. Även om uppdraget gäller 1000 t-shirts kan kunden ha specifika önskemål om färgen, tröjans kvalitet eller pris. I andra uppdrag kanske det bara finns en idé, tanke eller vision som vi får hjälpa till att utveckla.

Utmanande uppdrag och kunder har gett oss ett fantastiskt nätverk med över 350 leverantörer. Nätverket gör att vi vet vem vi ska ringa om ditt uppdrag utmanar oss i fråga om material, storlek eller mängd.

Kunskap och erfarenhet

Trots digital teknik är textiltryck fortfarande ett hantverk som kräver engagemang, kunskap och erfarenhet för att bli riktigt bra. Att trycka textil är inte som att kopiera papper. Vi jobbar med färg och form på dynamiska material. Därför kräver varje artikel vår hand och vårt öga under hela tryckprocessen.

Inga onödiga mellanhänder

Och med en krävande arbetsprocess vill vi inte riskera helhetsperspektivet genom att lägga ut tryckproduktion hos mellanhänder. På så vis slipper vi hoppas att ditt resultat ska bli bra utan istället veta det med säkerhet. Skulle ändringar ske i sista sekund, som när AIK vann fotbolls-SM 98 och mästartröjorna fanns klara 10 minuter efter slutsignal, ja då får det inte vara långt mellan hand och maskin.